Muutoksia Tarinan hallituksen kokoonpanoon / Changes in Tarina’s board

Tapahtumavastaavamme Reetta Aho ja Fiona ’Elone ovat lähdössä vaihtoon, joten loppukauden virkaa hoitavat tiedottajamme Vilma Vehmasaho ja Aleksi Aro-Heinilä!

**

Our events representatives Reetta Aho and Fiona ’Elone will be studying abroad, so for the rest of the term our informers Vilma Vehmasaho and Aleksi Aro-Heinilä will organize our events.

vilma aleksi