Tarinan hallitus 2017 / Tarina’s board 2017

Puheenjohtaja / Chairwoman: Vilma Vehmasaho
Varapuheenjohtaja / Vice-chair: Aleksi Aro-Heinilä
Sihteeri & tiedottaja / Secretary & communications: Saana Hytönen
Tiedottaja / Communications: Mari Lehtonen
Taloudenhoitaja / Treasurer: Lina Kuhanen
Koulutuspoliittinen vastaava / Educational affairs: Mikko Syrjänen
Sosiaalipoliittinen vastaava / Social affairs: Jaana Viertola
Yhteistyövastaava / Co-operations: Petra Virtanen
Tapahtumavastaavat / Events representatives: Tommi Laaksonen & Henni Koski